امور ثبت شرکت

دی ۲۱, ۱۳۹۷

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م۹۴ ق ت).
دی ۲۸, ۱۳۹۷

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی: مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند...
دی ۲۸, ۱۳۹۷

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص : نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است.
دی ۲۸, ۱۳۹۷

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام: یکی از انواع شرکت‌های سهامی است که قسمتی از سرمایهٔ آن از طریق فروش سهام به غیرمؤسسان (مردم) تأمین شود. سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود.